16 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 206, 207 şi 208 din 24 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 206 din 24 martie 2014 (M.Of. nr. 206/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari” aferentă operaţiunii 1.1.a) “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – întreprinderi mari” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”
Ordinul nr. 316/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

REPUBLICĂRI

Legea nr. 55(r1)/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 207 din 24 martie 2014 (M.Of. nr. 207/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 82/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

• Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311(r2)/2003

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 208 din 24 martie 2014 (M.Of. nr. 208/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 289/2014 privind înaintarea în gradul profesional de chestor general de poliţie a unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 115/2014 privind eliberarea domnului Adrian Constantin Volintiru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizia nr. 116/2014 privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizia nr. 117/2014 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelică din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie
Decizia nr. 118/2014 pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizia nr. 119/2014 privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie
Decizia nr. 120/2014 privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Decizia nr. 121/2014 privind eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Decizia nr. 122/2014 privind numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Decizia nr. 123/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către domnul Ovidiu Airimiţoaie
Decizia nr. 124/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Decizia nr. 125/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Paolo Sartori
Decizia nr. 126/2014 privind aplicarea mobilităţii domnului Győző-István Bárczi din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Economiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Decizia nr. 127/2014 pentru numirea domnului Mircea Popa în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei
Decizia nr. 128/2014 pentru numirea domnului Tomiţă Murgoci în funcţia publică de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

ACTE ALE CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Decizia nr. 185/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărâre în Cauza Ion Tudor împotriva României

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu