19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 204 din 10 aprilie 2013 (M.Of. 204/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 77/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru     unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

Decretul nr. 350/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

Legea nr. 78/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

Decretul 351/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare    cu specific deosebit,  de interes local;

Legea nr. 79/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA – S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent;

Decretul nr. 352/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA – S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent;

Decretul nr. 364/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Informații Externe.

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 14/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE)      nr. 881/2004 (text cu relevanță pentru SEE) – COM (2013) 27 final;

Hotărârea nr. 15/2013 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (text cu relevanță pentru SEE) – COM (2013) 31 final;

Hotărârea nr. 16/2013 cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a rețelelor și a informației în Uniune COM (2013) 48 final.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 47 din 12 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.  92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Decizia nr. 56 din 12 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 din Ordonanța Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Decizia nr. 61 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

Decizia nr. 70 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanța  Guvernului  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 435/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ordinul nr. 559/M.26/34/8.157/2013 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu