22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 202, 203, 204 şi 205 din 21 şi 24 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 202 din 21 martie 2014 (M.Of. nr. 202/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013
Memorandumul de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea în comun a Parcului Tehnologic şi Economic Româno-Chinez
Hotărârea nr. 197/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea nr. 198/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Hotărârea nr. 199/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 – judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 – judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 – judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 37/2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014
Ordinul nr. 129/2014 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Norma nr. 2/2014 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 203 din 21 martie 2014 (M.Of. nr. 203/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Hotărârea nr. 200/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 – judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 – judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 – judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Decizia nr. 377/2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 204 din 21 martie 2014 (M.Of. nr. 204/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 205 din 24 martie 2014 (M.Of. nr. 205/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 24/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
Decretul nr. 282/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
Legea nr. 25/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Decretul nr. 283/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Legea nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Decretul nr. 287/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 180/2014 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Valea Doftanei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Doftanei, judeţul Prahova
Hotărârea nr. 181/2014 privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Runcu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Runcu, judeţul Gorj

REPUBLICĂRI

Legea nr. 217(r2)/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu