25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 198 din 8 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 198 din 8 aprilie 2013 (M.Of. 198/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 135/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 139/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 182/2013 pentru eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine;

Decizia nr. 183/2013 pentru numirea doamnei Simona-Maya Teodoroiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 256/2013 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce și/sau deservește locomotive în sistemul feroviar din România;

Ordinul nr. 266/2013 al ministrului transporturilor privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate;

Ordinul nr. 272/2013 al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Școlii Superioare de Aviație Civilă;

Ordinul nr. 578/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu