20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 196 din 8 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 196 (partea I) din 8 aprilie 2013 (M.Of. 196/2013) conţine următoarele acte normative:

  • Decizii ale Curţii Constituţionale


Decizia nr. 90 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Decizia nr. 92 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. t), art. 51, art. 129 alin. (4) şi art. 134 lit. B.a) din Legea dialogului social nr. 62/2011

Decizia nr. 93 din 28 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  • Hotărâri ale Guvernului României


Hotărârea nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

  • Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale


Ordinul nr. 113/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV—2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Ordinul 446/2013 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea actelor adiţionale la acordurile de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013

Ordinul nr. 449/195/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

Ordinul nr. 486/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu