18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 193 din 19 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 193 din 19 martie 2014 (M.Of. nr. 193/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 19/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Hotărârea nr. 20/2014 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M27/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din Ministerul Apărării Naţionale
Ordinul nr. 137/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile
Ordinul nr. 256/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată Turcă din România

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu