18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 191 şi 192 din 18 şi 19 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 191 din 18 martie 2014 (M.Of. nr. 191/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
Decretul nr. 266/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
Decretul nr. 273/2014 privind numirea unui procuror
Decretul nr. 274/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 275/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 276/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 277/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 278/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 279/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
Decretul nr. 280/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
Decretul nr. 281/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 67/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 20/2009 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 15/2014 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotărârea nr. 232/2014 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 20/2014 pentru aplicarea în anul 2014 a prevederilor art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Macedonenilor din România

REPUBLICĂRI

• Legea siguranţei digurilor nr. 259(r1)/2010

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 192 din 19 martie 2014 (M.Of. nr. 192/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Decretul nr. 263/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale între Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern
Decretul nr. 265/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
Decretul nr. 271/2014 privind acordarea Drapelului de luptă Regimentului 51 Artilerie Mixtă “General Cornel Paraniac” al Diviziei 1 Infanterie “Dacica”
Decretul nr. 272/2014 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de operaţii aeriene

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 13/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 178/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2013 şi la Paris la 20 decembrie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
Hotărârea nr. 179/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 10/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu