19 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 191 din 4 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 191 din 4 aprilie 2013 (M.Of. 191/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 21/2013 pentru modificarea și completarea   art.   5   din   Ordonanța   Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă;

Hotărârea nr. 133/2013 privind rechemarea și numirea unui consul general;

Hotărârea nr. 134/2013 privind rechemarea și numirea unui consul general.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 179/2013 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Ionel Blănculescu;

Decizia nr. 180/2013 privind desemnarea  reprezentantului României în Comitetul Nabucco;

Decizia nr. 181/2013 privind reluarea, la cerere, a activității doamnei Claudia Ioana Szabo în funcția publică de inspector  guvernamental  în  cadrul  Secretariatului General al Guvernului.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 436/2013 al ministrului sănătății pentru acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic Colțea Compartimentul de transplant medular pentru activitatea   de transplant de celule stem hematopoietice centrale și din sângele periferic în scop terapeutic.

* ACTE ALE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 180/2013 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale comisiilor de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor programe naționale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală,  pe  bază  de  prescripție  medicală,  în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor   politice  în  anul  2012,   conform   Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice  și  a  campaniilor  electorale  -  Uniunea Culturală a Rutenilor din România.

* RECTIFICĂRI

Rectificare la Ordinul MADR nr. 165/2013.

Actele normative pot fi consultate pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu