15 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 19, 20, 21 şi 22 din 12 ianuarie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 19 din 12 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 19/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMSC nr. 1992/2014 pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca);
 • Ordinul MFE nr. 2/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”;
 • Ordinul nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 20 din 12 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 20/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1649/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER;
 • Ordinul MFP nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014;
 • Ordinul MDRAP nr. 2502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 21 din 12 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 21/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
 • Decretul nr. 10/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 706/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
 • Decizia nr. 709/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Decizia nr. 711/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MApN nr. 1/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale;
 • Ordinul MApN  nr. 2/2015 pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009;
 • Ordinul MEN nr. 5004/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I-a II-a şi clasele a III-a-a IV-a.

RECTIFICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 22 din 12 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 22/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 20/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 639/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 şi art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Decizia nr. 642/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404 alin. (5) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu