20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 189 şi 190 din 4 aprilie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 189 din 4 aprilie 2013 (M.Of. 189/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 128/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea  inventarului  centralizat  al  bunurilor  din domeniul public al statului;

Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2001.

***

În Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013 (M.Of. 190/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 13/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE — COM (2013) 78 final;

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 163 din 12 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (2) teza întâi  din  Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 130/2013 pentru modificarea și completarea unor acte  normative  privind  drepturile de transport  ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor;

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 416/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009,  aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009;

Ordinul nr. 765/C/2013 al ministrului justiției pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Actele normative pot fi consultate integral pe www.Lege5.ronoul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu