19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 188 şi 189 din 17 şi 18 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 188 din 17 martie 2014 (M.Of. nr. 188/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 21/2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
Decretul nr. 267/2014 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Decretul nr. 268/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Decretul nr. 269/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014
Ordinul nr. 270/2014 privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
Ordinul nr. 841/2014 pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici

*

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Mediaş care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

REPUBLICĂRI

Legea nr. 282(r1)/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 189 din 18 martie 2014 (M.Of. nr. 189/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 145/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 6 iunie 2013 şi la Belgrad la 27 iulie 2013
Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Serbia privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate din domeniul apărării

REPUBLICĂRI

Legea nr. 333(r1)/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu