25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 184, 185 şi 186 din 14 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 184 din 14 martie 2014 (M.Of. nr. 184/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Decretul nr. 270/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
Hotărârea nr. 147/2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 31/2014 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
Ordinul nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărârea din 4 decembrie 2012 în cauza Petruş Iacob împotriva României

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

*

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 185 din 14 martie 2014 (M.Of. nr. 185/2014) cuprinde următoarele acte normative:

Programul asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 11 martie 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 4/2014 privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 186 din 14 martie 2014 (M.Of. nr. 186/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 5559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

REPUBLICĂRI

Legea nr. 60(r2)/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu