21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 18, 19, 20 şi 21 din 10, 11 şi 13 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 18 din 10 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 18/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 7/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

Decretul nr. 8/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company, precum şi pentru prorogarea unui termen

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 180/2013 privind formarea iniţială, în anul 2014, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Hotărârea nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 19 din 11 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 19/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

Hotărârea nr. 1169/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 217/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive

Ordinul nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

Ordinul nr. 1589/2013 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

Ordinul nr. 1952/2013 privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chişinău la 11 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conţine Gazoductul Iaşi-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanţare sau cofinanţare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adiţional la Acord, în limita unei contribuţii maxime de 5.290.000 euro

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 20 din 11 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 20/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1083/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I“, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1“, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14“, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15“ şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15“, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN 11 şi Tronson III – DN 13 – DN 1“

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 376/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Ordinul nr. 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 21 din 13 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 21/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1153/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2/2014 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

Ordinul nr. 34/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Etică şi aprobarea componenţei acesteia

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

Hotărârea nr. 208/2013 pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-V/0)“

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu