23 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 178 şi 180 din 12 şi 13 martie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 178 din 12 martie 2014 (M.Of. nr. 178/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Decretul nr. 262/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Strategia de extindere şi principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 58/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PANNON SAFE Broker de Asigurare – S.R.L.
Decizia nr. 59/2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii ISPO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

Legea nr. 329(r2)/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
Legea nr. 360(r1)/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 180 din 13 martie 2014 (M.Of. nr. 180/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 223/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente – lemn, beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială“ – indicativ GE 030-2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 56/2014 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu