16 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 158 şi 159 din 25 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 158 (partea I) din 25 martie 2013 (M.Of. 158/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 60/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural;

- Decretul nr. 316/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind   instituirea   Programului   de   dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural;

- Legea nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminar;

- Decretul nr. 317/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

- Legea nr. 63/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.  34/2012  pentru  stabilirea  cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României;

- Decretul nr. 319/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 112/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgență.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 235/2013 al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Feroviare Române – AFER.

* ACTE ALE AGENȚIEI NAȚIONALE DE INTEGRITATE

- Ordinul nr. 86/2013 al președintelui  Agenției  Naționale  de Integritate  privind  aprobarea  Regulamentului  de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate.

***

Monitorul Oficial nr. 159 (partea I) din 25 martie 2013 (M.Of. 159/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* DECRETE

- Decretul nr. 326/2013 privind numirea unui judecător la Curtea Constituțională.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea nr. 110/2013 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice;

- Hotărârea nr. 111/2013 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 122/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine;

- Ordinul nr. 454/2013 al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere.

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu