21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 155 din 22 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 155 (partea I) din 22 martie 2013 (M.Of. 155/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* DECRETE

- Decretul nr. 321/2013 privind conferirea unor decorații;

- Decretul nr. 322/2013 privind conferirea unor decorații, cu însemn de război, pentru militari;

- Decretul nr. 323/2013 privind conferirea  Medaliei  Naționale Serviciul Credincios cu însemn de război;

- Decretul nr. 324/2013 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler;

- Decretul nr. 325/2o13 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Decizia nr. 53 din 12 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) și art. 53 din Legea nr.  85/2006 privind procedura insolvenței;

- Decizia nr. 58 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru  abrogarea  alin.  (2)  al  art.  21  din  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

- Decizia nr. 63 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi  din  Legea  contenciosului  administrativ nr. 554/2004;

- Decizia nr. 69 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) și alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea nr. 92/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile și mobile, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului;

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul MFP nr. 348/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori  economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu