20 August, 2018

Monitorul Oficial nr. 149 din 20 martie 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 20 martie 2013 (M.Of. 149/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în  proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;

- Decretul nr. 299/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Decizia nr. 37 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;

- Decizia nr. 43 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea nr. 95/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Chiș Filonaș;

- Hotărârea nr. 96/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel;

- Hotărârea nr. 97/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către doamna Pencea Florentina;

- Hotărârea nr. 98/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către doamna Cliseru Speranța;

- Hotărârea nr. 99/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Rednic Sorin Ioan;

- Hotărârea nr. 100/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Rohian Anton.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

- Decizia nr. 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activități ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pe anul 2013.

* ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

- Hotărârea din 5 iulie 2011 în Cauza Velcescu și alții împotriva României.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu