20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 148 din 20 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 148 (partea I) din 20 martie 2013 (M.Of. 148/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 44/2013 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991;

- Decretul nr. 295/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991;

- Legea nr. 45/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- Decretul nr. 296/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Decizia nr. 14 din 22 ianuarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (14) din Legea  nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;

- Decizia nr. 32 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum și a legii în ansamblul său.

*ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 875/C/2013 al ministrului justiției pentru modificarea Regulamentului  de   punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001.

* ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

- Decizia nr. 24/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curții de Apel București — Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului   general   al   Oficiului   Român   pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012.

*

- Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al municipiului Codlea, județul Brașov, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

- Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al municipiului Adjud, județul Vrancea, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu