24 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 144 din 19 martie 2013: acte normative incluse

În numărul 144 al Monitorului Oficial, Partea I, din 19 martie 2013 (M.Of. 144/2013) sunt incluse următoarele acte normative:

* LEGI ŞI DECRETE

- Legea nr. 56/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;

- Decretul nr. 307/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.

* ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

- Ordinul ANRDE nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale.

* ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

- Ordinul CNAS nr. 162/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

* ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

- Hotărârea CCF nr. 4/2013 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

* ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

- Hotărârea CAFR nr. 54/2012 pentru aprobarea modelului Notei de Inspecţie.

* ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

- Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor  politice  în  anul  2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale  —  Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul democrat al Germanilor din Transilvania — Asociația Forumul Democrat al Germanilor din Brad.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu