24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 144, 145 şi 146 din 27 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 144 din 27 februarie 2014 (M.Of. nr. 144/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 12/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală
Decizia nr. 19/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 213/2014 privind asigurarea transparenţei specificaţiilor tehnice aferente achiziţiilor publice centralizate
Ordinul nr. 271/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri
Ordinul nr. 310/2014 privind recunoaşterea Organizaţiei Interprofesionale Carne de Porc – O.I.C.P. ca organizaţie interprofesională pe filiera „carne de porc“

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST – S.A.

*

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 145 din 27 februarie 2014 (M.Of. nr. 145/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3081/2014 privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno-germane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden-Württemberg, Germania

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 146 din 27 februarie 2014 (M.Of. nr. 146/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 48/2014 privind eliberarea domnului Adrian Pană din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
Decizia nr. 49/2014 privind eliberarea domnului Gheorghe Hogea din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul
Decizia nr. 50/2014 privind eliberarea domnului Matei Constantin din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor
Decizia nr. 51/2014 privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizia nr. 52/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Nicolae Badea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
Decizia nr. 53/2014 privind eliberarea domnului Sorin Dumitru Ştefoni din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Decizia nr. 54/2014 privind eliberarea domnului Radu Boroianu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
Decizia nr. 55/2014 privind eliberarea domnului Mihail Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Decizia nr. 56/2014 privind eliberarea domnului Manuel-Marian Donescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Decizia nr. 57/2014 privind revocarea domnului Cristian-Silviu Buşoi din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Decizia nr. 58/2014 privind eliberarea domnului Cristian Vasile Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
Decizia nr. 59/2014 pentru eliberarea domnului Horia Ion Irimia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Decizia nr. 60/2014 privind eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură
Decizia nr. 61/2014 privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Decizia nr. 62/2014 privind eliberarea domnului Adrian-Dan Băbuţan din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Decizia nr. 63/2014 privind eliberarea domnului Eleodor Mandreş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice
Decizia nr. 64/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan-George Jansen din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor
Decizia nr. 65/2014 privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură
Decizia nr. 66/2014 privind eliberarea domnului Mircea Fechet din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Decizia nr. 67/2014 privind eliberarea domnului Victor Lucian Ionescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului
Decizia nr. 68/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Corneliu Dăscălescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Decizia nr. 69/2014 privind eliberarea domnului Eugen Coifan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Decizia nr. 70/2014 privind eliberarea domnului Mihai Ţurcanu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Decizia nr. 71/2014 privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

REPUBLICĂRI

Ordonanţa de urgenţă nr. 55(r1)/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu