18 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 141 şi 142 din 26 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 141 din 26 februarie 2014 (M.Of. nr. 141/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 6/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card – COM (2013) 550

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 6/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Decizia nr. 20/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 2, 3, 3^1 şi 4 şi ale art. 278^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 87/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
Ordinul nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului
Ordinul nr. 193/2014 pentru extinderea desemnării Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT“ – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
Ordinul nr. 272/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 142 din 26 februarie 2014 (M.Of. nr. 142/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 229/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 230/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 231/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 232/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 233/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 234/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 235/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 236/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 237/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 238/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 239/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 240/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 241/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 242/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu