22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 14, 15, 16 şi 17 din 9 şi 10 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 14 din 9 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 14/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 383/2013 a apiculturii

Decretul nr. 1206/2013 privind promulgarea Legii apiculturii

Decretul nr. 7/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

Hotărârea nr. 1133/2013 privind aprobarea şi derularea Programului „Complexuri sportive“, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A.

Hotărârea nr. 1170/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3816/2013 privind condiţiile de delegare a competenţei altui organ de inspecţie fiscală pentru efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală

Ordinul nr. 2496/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România“, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul IMM la finanţare“, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, din cadrul Programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 1/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 15 din 10 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 15/2014) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 2/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Decretul nr. 2/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Legea nr. 3/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Decretul nr. 3/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie

Legea nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Decretul nr. 4/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Legea nr. 6/2014 privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti

Decretul nr. 6/2014 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către municipiul Bucureşti

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 424/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1/2014 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Hotărârea nr. 2/2014 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

Hotărârea nr. 3/2014 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4137/2013 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărâre în Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun“ împotriva României

*

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 16 din 10 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 16/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1124/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de sport“ prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 213/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

Ordinul nr. 1529/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 108/2013 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activităţile de distribuţie şi furnizare reglementată şi de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilităţii capitalului, aplicabil în a treia perioadă de reglementare, pentru anumite categorii de imobilizări corporale şi necorporale aferente activităţii de distribuţie

Ordinul nr. 113/2013 privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

Ordinul nr. 115/2013 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 17 din 10 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 17/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu