21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 139 şi 140 din 25 şi 26 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 139 din 25 februarie 2014 (M.Of. nr. 139/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Hotărârea nr. 114/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 83/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calităţii pentru acoperirile de protecţie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave şi de la spaţiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluţia MSC.215(82)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.341(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012
Ordinul nr. 84/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)], adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.342(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012
Ordinul nr. 85/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.345(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Norma nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 140 din 26 februarie 2014 (M.Of. nr. 140/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 10/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 40/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M23/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţionarea bibliotecilor în Armata României
Ordinul nr. 138/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

REPUBLICĂRI

Legea nr. 194(r1)/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu