18 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 135, 136, 137 şi 138 din 13 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 135 din 13 februarie 2018 (M.Of. nr. 135/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 722/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (8) și art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății coroborate cu cele ale art. 24 și art. 131 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Decizia nr. 774/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (2) lit. d) și art. 83 alin. (2) din Codul penal, raportat la dispozițiile art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 10/2018 pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ordinul MRP nr. 24/2018 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
 • Ordinul nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I “Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 136 din 13 februarie 2018 (M.Of. nr. 136/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 731/2017 referitoare la respingerea sesizării de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 45/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu;
 • Ordinul ANCPI nr. 46/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița;
 • Ordinul MS nr. 110/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internațional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene și/sau a altor boli care pot constitui o amenințare pentru sănătatea publică.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 32/2018 pentru modificarea Condițiilor generale asociate licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 137 din 13 februarie 2018 (M.Of. nr. 137/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 8/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului național SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013;
 • Ordinul MEN nr. 3110/2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale;
 • Ordinul MEN nr. 3111/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 28/2018 pentru aprobarea documentului “Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 • Ordinul nr. 350/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 376/2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 138 din 13 februarie 2018 (M.Of. nr. 138/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 8/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie;
 • Hotărârea nr. 9/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre;
 • Hotărârea nr. 10/2018 privind raportul final al Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial. 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 4/2018 privind validarea unor mandate de deputat;
 • Hotărârea nr. 5/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat;
 • Hotărârea nr. 7/2018 pentru desemnarea reprezentanților Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație;
 • Hotărârea nr. 6/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 677/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, și ale art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 44/2018 pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012;
 • Hotărârea nr. 45/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 66/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Popescu din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 67/2018 privind acordarea calității de consilier onorific al prim-ministrului domnului Gheorghe Popescu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinil ANCPI nr. 102/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din unitatea administrativ-teritorială Căpreni, județul Gorj;
 • Ordinul MJ nr. 442/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcționar public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu