20 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 132/2013 (13 martie 2013): acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 13 martie 2013 (M.Of. 132/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 28/2013 pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România — S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011;

- Acordul din 2011 de sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România  —  S.R.L.  privind  sistemul  de  conducte Nabucco;

- Decretul nr. 272/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România — S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011.

* DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

- Decizia nr. 40 din 5 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 și art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea Guvernului nr. 74/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, din domeniul  public  al  statului  în  domeniul  privat  al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

- Hotărârea Guvernului nr. 76/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul ANRM nr. 29/2013 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare;

- Ordinul MEN nr. 3307/2013  al  ministrului  educației  naționale  privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și modelului „Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor”.

* ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

- Hotărârea nr. 38/2013 pentru aprobarea Normei Garanții EximBank în numele și în contul statului (NI-GAR-10-III/0).

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu