19 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 131/2013 (12 martie 2013): acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013 (M.Of. 131/2013) au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

- Legea nr. 35/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;

- Decretul nr. 279/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;

- Legea nr. 36/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale;

- Decretul nr. 280/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale;

- Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Decretul nr. 281/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.  263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Legea nr. 39/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie;

- Decretul nr. 283/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

* DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

- Decizia nr. 12/2013 privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea nr. 75/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012;

- Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene;

- Hotărârea nr. 80/2013 pentru aprobarea  Protocolului  de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012;

- Protocol de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova;

- Hotărârea nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul MAPN nr. 18/2013 al ministrului apărării naționale pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.109/2011, și abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naționale;

- Ordinul MADR nr. 37/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate;

- Ordinul nr. 10/205/19/2013 al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la  Normele metodologice de  aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale  Sanitare  Veterinare  și  pentru  Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu