22 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 129, 130, 131, 132 şi 133 din 21 şi 24 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 129 din 21 februarie 2014 (M.Of. nr. 129/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 4/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 februarie 2014

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 110/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 100/189/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Ordinul nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 2/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 130 din 24 februarie 2014 (M.Of. nr. 130/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 543/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014
Hotărârea nr. 102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 103/2014 pentru aprobarea bugetului şi a structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 104/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT“, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 16/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor OPERA SCRISĂ.RO drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 131 din 24 februarie 2014 (M.Of. nr. 131/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 105/2014 privind aprobarea modelului listei de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 106/2014 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 107/2014 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 108/2014 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 109/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor şi examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină şi autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 132 din 24 februarie 2014 (M.Of. nr. 132/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 133 din 24 februarie 2014 (M.Of. nr. 133/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 86/2014 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 42/2014 privind eliberarea domnului Ovidiu Puţura din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
Decizia nr. 43/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Cristian Nica din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Decizia nr. 44/2014 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Decizia nr. 45/2014 privind eliberarea doamnei Vasilica Ştefania Duminică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale
Decizia nr. 46/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin-Florin Trifan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu