19 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 129, 130, 131, 132, 133 şi 134 din 12 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 129 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 129/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 598/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 120^1 alin. (1) și ale art. 124^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 35/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuț-Sebastian;
 • Hotărârea nr. 36/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuț.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 26/2018 pentru aprobarea Regulamentului de selecție concurențială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 130 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 130/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1430/1063/2017 / 220/2018 privind aprobarea Planului național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • Ordinul CNCAN nr. 14/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică.

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 131 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 131/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAPFE nr. 194/2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate;
 • Ordinul MApN nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale.

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România;
 • Hotărârea nr. 7/2018 privind Procedura de organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial și național ale Colegiului Fizioterapeuților din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 132 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 132/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 683/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) și art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 684/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 133 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 133/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 40/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România;
 • Hotărârea nr. 42/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“;
 • Hotărârea nr. 43/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul 539 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 31/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni;
 • Ordinul MADR nr. 35/2018 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare;
 • Ordinul ANCPI nr. 50/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Constanța;
 • Ordinul MS nr. 159/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2016 privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătății în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București;
 • Ordinul nr. 2/213/XXXV/266/12 pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, al secretarului general al Senatului și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 134 din 12 februarie 2018 (M.Of. nr. 134/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 599/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29622 și art. 29626 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 64/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Balan din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor;
 • Decizia nr. 65/2018 privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 33/2018 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău;
 • Ordinul ANCPI nr. 34/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Țițești din județul Argeș;
 • Ordinul ANCPI nr. 44/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu