În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128 din 11 martie 2013 au fost incluse următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 27/2013  privind  ratificarea  primului  Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011, și a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012;

Memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și România;

Memorandum  de  înțelegere  între Comisia  Europeană  și România;

Decretul nr. 271/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie   2011,   și   a   celui   de-al   doilea Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea Guvernului nr. 70/2013 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Asociației Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania;

Hotărârea Guvernului nr. 71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului   Național   pentru   Studierea   Arhivelor Securității.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul ANCPI nr. 143/2013 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor  din  unitatea  administrativ-teritorială  Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here