16 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 125 şi 126 din 20 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 125 din 20 februarie 2014 (M.Of. nr. 125/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 22/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
Ordinul nr. 43/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012
Ordinul nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 13/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Decizia nr. 15/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii UNION FIRST INSURANCE BROKERS – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 126 din 20 februarie 2014 (M.Of. nr. 126/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
Hotărârea nr. 93/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje la 3 iulie 2013
Acord de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia
Hotărârea nr. 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M11/3074/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu