22 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 123 şi 124 din 19 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 123 din 19 februarie 2014 (M.Of. nr. 123/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 8/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 1/2014 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 124 din 19 februarie 2014 (M.Of. nr. 124/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 4/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului COM (2013) 520

DECRETE

Decretul nr. 225/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 226/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
Decretul nr. 227/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
Decretul nr. 228/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 81/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 775/2002
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2004

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu