17 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 121 şi 122 din 18 şi 19 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 121 din 18 februarie 2014 (M.Of. nr. 121/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 8/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Decizia nr. 11/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 41/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Adrian Năvligu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
Ordinul nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 10/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 10/2014 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

REPUBLICĂRI

Legea nr. 12(r3)/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite
Legea nr. 88(r1)/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 122 din 19 februarie 2014 (M.Of. nr. 122/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 3/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice şi Monetare COM (2013) 690

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 25/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140^3 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 85/2014 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 şi, respectiv, 30 septembrie 2013 la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere“, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 229/2013 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate
Ordinul nr. 19/2014 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Ordinul nr. 167/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Ordinul nr. 3045/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu