22 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 121, 122, 123, 124 şi 125 din 8 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 121 din 8 februarie 2018 (M.Of. nr. 121/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 4/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă a Uniunii Europene COM (2017) 772 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 745/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAPFE nr. 94/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societății INDUSTRIAL PARK IȘALNIȚA – S.R.L.;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 171/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societății PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI – S.A.;
 • Ordinul ANAF nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) “Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 33/2018 pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 4/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 122 din 8 februarie 2018 (M.Of. nr. 122/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 798/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MEN nr. 5853/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017;
 • Ordinul MAI nr. 9/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 199/2016 privind stabilirea modalităților de asigurare a managementului Programului “Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României”;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 49/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului “Termoficare 2006-2020 căldură și confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 123 din 8 februarie 2018 (M.Of. nr. 123/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Argeș;
 • Ordinul MT nr. 76/2018 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003;
 • Ordinul MEN nr. 3108/2018 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2018.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 25/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 124 din 8 februarie 2018 (M.Of. nr. 124/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 5/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 692/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
 • Decizia nr. 695/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. a)-e) și art. 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
 • Decizia nr. 764/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. c) și art. 16 alin. (2) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social;
 • Decizia nr. 765/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 60/2018 pentru eliberarea doamnei Andreea Păstîrnac din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Decizia nr. 61/2018 privind numirea doamnei Andreea Păstîrnac în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 125 din 8 februarie 2018 (M.Of. nr. 125/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 642/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 747/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța de urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu