22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 118 şi 120 din 18 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 118 din 18 februarie 2014 (M.Of. nr. 118/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 440/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM), în cadrul Ariei de concentrare 5: „Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor“

REPUBLICĂRI

Legea nr. 29(r1)/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 120 din 18 februarie 2014 (M.Of. nr. 120/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 532/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 27/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva coroziunii, indicativ GP 121-2013“

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu