Monitorul Oficial nr. 112, 113, 114, 115 şi 116 din 6 februarie 2018: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 112 din 6 februarie 2018 (M.Of. nr. 112/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 2/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 678/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 13/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș;
 • Ordinul nr. 89/300/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;
 • Ordinul MEN nr. 3102/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.869/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții ale Institutului Limbii Române.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 301/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.503/2017, din 06.02.2018.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 113 din 6 februarie 2018 (M.Of. nr. 113/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 114 din 6 februarie 2018 (M.Of. nr. 114/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 57/2018 privind numirea unor membri în Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici;
 • Decizia nr. 58/2018 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici;
 • Decizia nr. 59/2018 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 184/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi;
 • Ordinul MEN nr. 5686/2017 privind modificarea și completarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 88/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bihor – Secția I civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 115 din 6 februarie 2018 (M.Of. nr. 115/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 116 din 6 februarie 2018 (M.Of. nr. 116/2018) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărâre nr. 2/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților;
 • Hotărârea nr. 3/2018 privind vacantarea unui loc de deputat.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 802/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 342 și art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 28/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.249/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Olt;
 • Ordinul MFP nr. 1241/2018 privind blocarea fondurilor și resurselor economice, deținute sau avute sub control de persoana desemnată Ammar Sharif, având calitatea de asociat și administrator la Societatea Comercială PENDELUM – S.R.L.;
 • Ordinul MFP nr. 1242/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014;
 • Ordinul MEN nr. 3062/2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Regulamentul nr. 1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu