20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 111 şi 112 din 13 şi 14 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 111 din 13 februarie 2014 (M.Of. nr. 111/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 3/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 februarie 2014

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 5/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
Hotărârea nr. 74/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Hotărârea nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 40/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Ghibu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

REPUBLICĂRI

Legea nr. 144(r1)/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
• Legea consorţiilor universitare nr. 287(r1)/2004

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 112 din 14 februarie 2014 (M.Of. nr. 112/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 15/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
Decizia nr. 31/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) din Codul de procedură civilă
Decizia nr. 34/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Decizia nr. 38/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
Decizia nr. 39/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 şi art. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 81/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ – S.A.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu