22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 11, 12 şi 13 din 8 şi 9 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 11 din 8 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 11/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1088/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

Hotărârea nr. 1138/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Hotărârea nr. 1167/2013 privind declararea anului 2014 „Anul Brâncoveanu“

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Regulamentul nr. 8/2013 pentru abrogarea art. 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 12 din 9 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 12/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 463/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 408^2 alin. 4 din Codul de procedură penală

Decizia nr. 464/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1084/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

Hotărârea nr. 4/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 121/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PETROM DISTRIBUŢIE GAZE – S.R.L.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizia nr. 16/2013 privind Dosarul nr. 15/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 13 din 9 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 13/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 1091/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Şura Mare şi Vurpăr, judeţul Sibiu

Hotărârea nr. 1092/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Brâncoveneşti, Ceauşu de Câmpie, Chibed, Cucerdea şi Iclănzel, judeţul Mureş

Hotărârea nr. 1125/2013 privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov

Hotărârea nr. 1126/2013 privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt

Hotărârea nr. 1127/2013 privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova

Hotărârea nr. 1128/2013 privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

Hotărârea nr. 1129/2013 privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad

Hotărârea nr. 1130/2013 privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj

Hotărârea nr. 1131/2013 privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1269/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Moineşti, judeţul Bacău

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 1204/2013 privind sancţionarea Societăţii SFINX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu amendă

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

Hotărârea nr. 4911/2013 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu