21 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 108, 109 şi 110 din 12 şi 13 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 108 din 12 februarie 2014 (M.Of. nr. 108/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 542/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Decizia nr. 544/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi (5) din ordonanţa de urgenţă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice
Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 194/2014 pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
Ordinul nr. 2034/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii de drum cu troiţă“ din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), judeţul Alba
Ordinul nr. 2035/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii de la Piaţă“ din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), judeţul Alba
Ordinul nr. 2036/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii de la Valea lui Ştefan“ din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 838), judeţul Alba
Ordinul nr. 2037/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii de la Ţârău“ din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), judeţul Alba
Ordinul nr. 2038/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii episcopului Andrei Şaguna cu troiţă“ din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), judeţul Alba
Ordinul nr. 2039/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică „B“, a „Crucii de la Ţăndrău“ din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), judeţul Alba

*

Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 109 din 13 februarie 2014 (M.Of. nr. 109/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 552/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Decizia nr. 13/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 68/2014 pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă
Hotărârea nr. 69/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa poştală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
Hotărârea nr. 70/2014 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 31/2014 privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

REPUBLICĂRI

Legea nr. 129(r3)/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 110 din 13 februarie 2014 (M.Of. nr. 110/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 548/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

REPUBLICĂRI

Ordonanţa nr. 129(r2)/2000 privind formarea profesională a adulţilor

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu