23 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 106 şi 107 din 12 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 106 din 12 februarie 2014 (M.Of. nr. 106/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE SENATULUI

Declaraţia nr. 1/2014 privind susţinerea Georgiei în eforturile de integrare în structurile europene şi euroatlantice

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 36/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela-Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Decizia nr. 35/2014 privind numirea domnului Liviu Stancu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei
Decizia nr. 37/2014 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Decizia nr. 38/2014 privind mutarea definitivă a doamnei Ioana Apan din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ din cadrul Ministerului Economiei
Decizia nr. 39/2014 privind organizarea activităţii în domeniul promovării proiectelor economice strategice şi diplomaţiei publice în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 50/2014 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi acreditate în anul 2013

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

Decizia nr. 53/2014 privind adoptarea Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 107 din 12 februarie 2014 (M.Of. nr. 107/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 512/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv“ al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Decizia nr. 531/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 65/2014 pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu
Hotărârea nr. 66/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa – Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa“

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere
Ordinul nr. 145/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
Ordinul nr. 142/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant ţesut osos, tendinos şi cartilagii

*

Listă cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii din bugetul local în anul 2014, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu