21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 103, 104 şi 105 din 11 şi 12 februarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 103 din 11 februarie 2014 (M.Of. nr. 103/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 7/2014 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor“
Ordinul nr. 217/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia
Ordinul nr. 3046/2014 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ la specializările Limba şi literatura portugheză, Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 104 din 11 februarie 2014 (M.Of. nr. 104/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Hotărârea nr. 27/2014 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
Hotărârea nr. 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
Hotărârea nr. 60/2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
Hotărârea nr. 71/2014 privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni şi Conferinţa internaţională Participarea femeilor la alegeri“, organizată în perioada 7-8 martie 2014

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 43/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 13/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 12.962/2010 a activităţii miniere de exploatare a bazaltului în perimetrul Poiana Stânii, judeţul Braşov, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Vectra Service“ – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 105 din 12 februarie 2014 (M.Of. nr. 105/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 509/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
Decizia nr. 41/2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 75/2013 privind constatarea încetării mandatului Avocatului Poporului şi preluarea atribuţiilor acestei funcţii de către un adjunct al Avocatului Poporului

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 59/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu