21 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 101, 102 şi 103 din 9 februarie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 101 din 9 februarie 2015 (M.Of. nr. 101/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 755/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul ORNISS nr. 11/2015 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea şi declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor – DS 14.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

  • Norma nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 102 din 9 februarie 2015 (M.Of. nr. 102/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 11/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 62/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 103 din 9 februarie 2015 (M.Of. nr. 103/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MT nr. 85/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013;
  • Ordinul MECS nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu