17 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 154 din 22 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 154 (partea I) din 22 martie 2013 (M.Of. 154/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* Legi şi decrete

- Legea nr. 46/2013 privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase;

- Decretul nr. 297/2013 pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase;

- Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

- Decretul nr. 300/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

- Legea nr. 55/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural;

- Decretul nr. 306/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural.

* Decizii ale Curţii Constituţionale

- Decizia nr. 68 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

* Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului

- Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale

- Ordinul nr. 914/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea Societăţii Comerciale “Societatea de Certificare ICECON CERT” — S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.

* Acte ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

- Ordinul nr. 20/2013 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007;

- Instrucţiunea nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007.

Textul integral al acestor acte normative poate fi consultat gratuit pe Lege5.ro!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu