18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 147 din 19 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 147 (partea I) din 19 martie 2013 (M.Of. 147/2013) cuprinde următoarele acte normative:

* HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

- Hotărârea nr. 6/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

* HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

- Hotărârea nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
“Electrica” — S.A. Bucureşti;

- Hotărârea nr. 87/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia — S.A..

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

- Decizia nr. 163/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi;

- Decizia nr. 164/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei
de către domnul Constantin-Cătălin Radu.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

- Ordinul nr. 27/2013 al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009;

- Ordinul nr. 466/2013 al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” — S.A.;

- Ordinul nr. 3359/2013 al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu