25 Martie, 2019

Modificările la Statutul profesiei de avocat au fost publicate: despre publicitate şi activitatea de curator special

Statutul profesiei de avocat se modifică în partea referitoare la publicitatea formelor de exercitare a profesiei, conform Hotărârii Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) nr. 852/2013.

Pe lângă acest aspect, noul act normativ introduce şi unele precizări privind activitatea de curator special.

Publicitatea formelor de exercitare a profesiei

Se face distincţia între publicitatea formelor de exercitare a profesiei şi publicitatea profesională. Iată cum sunt definite cele două în Hotărârea nr. 852/2013:

“Publicitatea formelor de exercitare este constituită din orice formă de comunicare publică, indiferent de mijloacele utilizate, care urmăreşte să aducă la cunoştinţa publicului informaţii asupra naturii ori calităţii practicii profesionale.

“Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat şi se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea şi sub supravegherea acestora.

La mijloacele de publicitate folosite pentru formele de exercitare a profesiei de avocat se fac unele schimbări, alineatul (1) al articolului 244 din Statut cuprinzând de-acum:

• amplasarea unei firme;
• anunţuri de publicitate;
• anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon;
• invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc. profesionale ori cu o componentă de specialitate juridică;
• corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale;
• domeniu de internet şi adrese de e-mail;
• pagină web;
• publicarea de articole în reviste sau alte publicaţii de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg.

De asemenea, se extind formele de publicitate a căror utilizare nu este permisă. Acestea sunt:

• racolarea clientelei – oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar ori propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fie solicitată în prealabil. Racolare se va considera şi adresarea personală sau prin terţi către victimele accidentelor sau către moştenitorii acestora, aflaţi în imposibilitatea de a alege un avocat;

• acordarea de consultaţii şi/sau redactarea de acte juridice – realizate pe orice suport material şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, exceptând publicaţiile care conţin o rubrică de consultanţă juridică;

• publicarea unor materiale cu conţinut publicitar în publicaţii – altele decât cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;

• aducerea la cunoştinţa publicului a donaţiilor sau altor liberalităţi acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocaţii din cadrul acesteia (exceptând sponsorizările de conferinţe, colocvii etc. profesionale sau cu o componentă de specialitate juridică, sau a unor alte evenimente/acţiuni care nu sunt destinate publicului larg);

• utilizarea unui domeniu de Internet rezervat de un comerciant cu scopul realizării corespondenţei prin e-mail sau al postării unei pagini web;

• prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocaţilor care funcţionează în cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele, denumirea sau domeniul de internet ale unui agent economic;

• promiterea obţinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;

• comunicarea publică a funcţiilor deţinute anterior în cadrul unor autorităţi;

• incitarea publică la iniţierea unui litigiu/conflict sau la amplificarea acestora.

În actul normativ se mai prevede că, în raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea, reputaţia profesiei şi obligaţiile profesionale. În exercitarea mandatului său, avocatului îi sunt permise luările de poziţie publice, însă doar dacă acestea nu contravin interesului clientului şi dacă există permisiunea expresă a acestuia.

De asemenea, barourile, UNBR-ul şi organele profesiei nu vor răspunde pentru opiniile/activităţile avocaţilor reflectate în mass media.

Nu se pot folosi ca reclamă, în scopul dobândirii de clientelă, mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei. Astfel, se interzic (indiferent de mijlocul de publicitate utilizat):

• menţiunile autolaudative sau comparative;
• nominalizarea clienţilor din portofoliu sau indicarea litigiilor în care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicată;
• informaţiile privind realizările de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;
• furnizarea de informaţii în vederea includerii în clasamente întocmite pe criterii financiare;
• menţiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuităţi sau la modalitatea de plată şi care constituie politici de dumping;
• orice afirmaţii contrare demnităţii persoanelor, profesiei sau justiţiei;
• orice forme de publicitate realizate de către terţi.

Activitatea de curator special

Hotărârea UNBR nr. 852/2013 mai introduce în Statut şi o subsecţiune referitoare la activitatea de curator special (art. 91^1).

Astfel, avocaţii pot îndeplini şi activitatea de curator special, iar fiecare barou trebuie să organizeze un Registru al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti în calitate de curatori speciali.

Plata remuneraţiei pentru activitatea de curatelă a avocaţilor se va face numai prin intermediul baroului.

Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu