22 Februarie, 2018

Modificările la Legea uceniciei au intrat în vigoare! Care sunt cele mai importante prevederi?

Prin Legea nr. 179/2013 (de modificare şi completare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă) se doreşte creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi a calităţii calificării profesionale.

Acest act normativ a intrat în vigoare pe data de 13.07.2013 (30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial) şi reprezintă răspunsul naţional al transpunerii Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ET20, unul dintre instrumentele atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Schimbările aduse de această lege vizează clauzele contractului de ucenicie, îmbunătăţirea condiţiilor de acces la un program de ucenicie, modalitatea de evaluare şi certificare a formării profesionale obţinute prin ucenicie, în conformitate cu prevederile legale privind formarea profesională a adulţilor, controlul modului în care se organizează şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă prin inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi modalitatea de finanţare a acesteia.

Modificările aduse contractului de ucenicie vizează suplimentarea obligaţiilor angajatorului, acesta trebuind să asigure ucenicului toate drepturile care rezidă dintr-un contract individual de muncă, să îi asigure pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează. Aceasta este finalizată cu un certificat de calificare profesională a adulţilor, pentru acest lucru putând încheia un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat, potrivit OG nr. 129/2000, revenindu-i sarcina de a suporta contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului.

De asemenea, sunt suplimentate şi obligaţiile ucenicului, care are obligaţia de a desfăşura activitatea în conformitate cu programul de formare şi de a participa la examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică.

Contractul de ucenicie va cuprinde obligatoriu denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul şi denumirea furnizorului de formare profesională.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (5) al art.4, iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)
contractUCENICIART4Sursa foto: Lege5 Online

Persoanele care doresc să devină ucenici trebuie să îndeplinească (cumulativ) următoarele condiţii:

• să aibă minimum 16 ani (fără a exista şi o limită superioară de vârstă);
• este în căutarea unui loc de muncă;
• nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia;
• îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă (conform OG nr. 129/2000).

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (1) al art.5, iar în dreapta forma nouă.
conditiiART5
Vârsta minimă de accesare a unui program de ucenicie este de 16 ani (şi nu cea de 15 ani), pentru a fi în concordanţă cu Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale.

Pe durata uceniciei, până la împlinirea vârstei de 26 ani, ucenicul are dreptul la întreţinere, aceasta fiind asimilată continuării studiilor.

Finanţarea uceniciei poate fi realizată din resursele proprii ale angajatorilor, sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice, bugetul asigurărilor de şomaj, respectiv fonduri structurale europene, cu excepţia angajatorilor care au avut încheiate contracte de ucenicie cu aceleaşi persoane, pentru aceleaşi calificări.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a alineatului (1) al art.15, iar în dreapta forma nouă.
ART15
Notă: Menţionăm că acestea sunt doar o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 179/2013, dar actul normativ poate fi consultat integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la formele consolidate. Alege un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu