Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul propriu toate modificările Codului de procedură fiscală operate până la data de 3 septembrie 2021 emise de ANAF și de Ministerul Finanțelor.

Amintim că utimele modificări la Codul de procedură fiscală au fost aduse prin OUG nr.11/2021. Acestea intră în vigoare etapizat începând cu 1 octombrie 2021 și până în 1 martie 2022. Unele modificări sunt punctuale, alte modificări sunt structurale.

Ordonanța reglementează Declarația informativă D 406 – fișier standard de control fiscal (SAF-T) care are caracterul de declarație informativă din perspectiva Codului de procedură fiscală. Nedepunerea formularului sau depunerea cu întârziere va fi sancționată cu amenzi contravenționale semnificative;

A fost refefinită noțiunea de mijloace de probă din punct de vedere fiscal. Constituie mijloace de probă orice element ce servește la constatarea unei stări de fapt fiscale. Pot fi mijloace de probă înregistrările audio-video, date informatice, fișierul standard de control fiscal, orice alte mijloace de probă care nu sunt interzise de lege. Practic, se recunoaște fișierul standard de control fiscal ca un nou mijloc de probă;

A fost instituită obligația comunicării cu autoritatea fiscală prin comunicare la distanță – înrolare, înscriere în SPV pentru următoarele categorii de persoane:

  • Contribuabili persoane juridice;
  • Asocieri și alte entități fără autoritate juridică, când au calitate de contribuabil;
  • Persoane fizice ce desfășoară profesii libere sau exercită activități independente;

Foarte important: dacă categoriile de contribuabili mai sus amintite depun documente la organul fiscal în format letric, acestea nu vor fi luate în considerare, iar contribuabilul va fi notificat cu privire la obligația comunicării prin mijloace electronice cu transmitere la distanță.

Ca și regulă generală, TVA cu opțiune de rambursare solicitată prin depunerea decontului de TVA la termenul prevăzut de legislație se aprobă la rambursare cu control ulterior.

Sunt introduse două excepții:

  • Rambursarea către contribuabilii mari și mijlocii se va face după o inspecție anticipată dacă contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni, dacă organul fiscal apreciază un risc de rambursare necuvenită sau dacă împotriva contribuabilului s-a declanșat procedura de insolvență/lichidare voluntară;
  • Pentru contribuabilii mici sau persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA se va aproba rambursarea TVA cu inspecție anticipată dacă rambursarea se va solicita prin primul decont de TVA după înregistrarea în scopuri de TVA, dacă vechimea TVA solicitată la rambursare este mai mare de 12 luni și în celelalte cazuri enumerate la lit. a);

A fost instituită metoda eșalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă, astfel, pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni. Eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

Desigur, există condiționalități pentru aplicarea procedurii și proceduri de urmat.

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

De reținut: procedura eșalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv și își propune să acopere toate situațiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eșalonare la plată, noi grafice de eșalonare, finalizarea unor posibile inspecții fiscale, declarații rectificative, etc.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

Ediția adnotată de ANAF poate fi consultată AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here