23 August, 2017

Modificări recente în legislația T.V.A.

Acte normative modificate

* OUG nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale , publicată în  M.Of. nr. 384 din 7 iunie 2012.

* HG nr. 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în M.Of. nr. 481 din 13 iulie 2012.

Motivaţie modificări

1. Necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătăţirea administrării persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale prin majorarea plafonului de scutire de TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro (punerea în aplicare a Deciziei 2012/181/UE).

2. Accelerarea procesului de scoatere din evidenţa plătitorilor de TVA a persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat, respectiv nu depun deconturi de TVA sau nu desfăşoară activităţi economice o anumită perioadă.

Până la implementarea acestei măsuri, organele fiscale au posibilitatea anulării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu depun deconturi de TVA sau depun deconturi în care nu au fost evidenţiate nici achiziţii de bunuri/servicii, nici livrări de bunuri/prestări de servicii pe o perioadă de 6 luni/2 trimestre din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic.

3. Transpunerea în legislaţia naţională a derogării obţinute referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru achiziţia, închirierea sau leasingul de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv în scopul desfăşurării activităţii economice, precum şi a cheltuielilor legate de acestea (punerea în aplicare a Deciziei 2012/232/UE)

La 1 iulie 2012  a expirat  perioada pentru care măsura referitoare la limitarea deducerii TVA s-a aplicat potrivit consultării Comitetului TVA din cadrul Comisiei Europene.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu