Ordin Ministerul Economiei nr. 1008 din 2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 991/2021 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 611 din 18.06.2021.

Ordinul Ministerului economiei nr. 1008/2021 conține un singur articol și reglementează modul în care sunt eligibili operatorii din domeniul horeca pentru a beneficia de granturile reprezentând ajutor de stat, conform OUG nr. 224/2020 cu modificări ulterioare.

Potrivit procedurii deja publicate în Monitorul Oficial, operatorul economic ce solicită granturile trebuia să dețină autorizațiile de funcționare, respectiv trebuia să aibă autorizate la Registrul Comerțului codurile CAEN prevăzute în prezenta procedură.

Noutatea constă în faptul că aplicația informatică va verifica în mod automat dacă solicitantul grantului a avut autorizat respectivul cod CAEN. În cazul în care sunt considerate discrepanțe se vor solicita clarificări.

OUG nr. 51/2021 prorogă unele termene ce ar fi trebuit să se aplice începând cu data de 21 iunie 2021. Potrivit legii nr. 225/2020 pentru modificarea codului de procedură fiscală soluționarea contestațiilor depuse de contribuabil în cadrul procedurii de inspecție fiscală ar fi trebuit să se realizeze de către persoane de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Tot până la această dată trebuia transferat personal de specialitate de la ANAF către Ministerul Finanțelor Publice.

Prin OUG nr. 51/2021 prevederile normative mai sus enumerate își prorogă termenul de aplicare până la data de 01 octombrie 2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here