Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical este în vigoare de la 21 aprilie 2023.

Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate în cabinete cu sau fără personalitate juridică și sunt furnizate de persoane autorizate de Ministerul Sănătății, altele decât medicii sau asistenţii medicali. Condiţiile de autorizare a acestor persoane se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii care se emite în 30 de zile.

Serviciile publice conexe actului medical sunt următoarele: tehnică dentară; biologie, biochimie şi chimie; fizică medicală; fizioterapie; psihologie; logopedie; sociologie; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă; audiologie; terapie vocală; nutriţie şi dietetică.

Totodată, aceste servicii sunt furnizate în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant, cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor şi cu respectarea prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciile publice conexe actului medical pot fi exercitate în mod independent de către persoanele autorizate să profeseze: tehnică dentară, fizioterapie, psihologie, logopedie, sociologie, optică-optometrie, protezare-ortezare, protezare auditivă, audiologie, terapie vocală, nutriţie şi dietetică.

Iar serviciile publice conexe actului medical de biologie, biochimie şi chimie pot fi exercitate exclusiv în laboratoarele medicale, organizate şi dotate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai sub coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator sau, după caz, microbiologie medicală.

Cabinetele de liberă practică cu personalitate juridică înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate furnizarea de servicii publice conexe actului medical;

b) administratorul societăţii sau reprezentantul legal al persoanei juridice ori cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie/membrilor fondatori să fie prestatori ai activităţii conexe actului medical;

c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă ca scop şi obiectiv furnizarea de servicii conexe actului medical;

b) să deţină cel puţin un profesionist în domeniul serviciilor conexe actului medical care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art. 1 alin. (3), în cadrul organizaţiei neguvernamentale;

c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a pentru servicii publice conexe actului medical, la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, furnizorii de servicii publice conexe actului medical se vor organiza potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here