20 Septembrie, 2019

Modificări privind concurenţa neloială: Denigrarea competitorilor va fi sancţionată cu amenzi de până la 50.000 de lei!

Ordonaţa Guvernului nr. 12/2014 modifică Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, dar şi alte acte normative în domeniul protecţiei concurenţei, în principiu aducând modificări la nivelul practicilor considerate neloiale și la nivelul sancțiunilor aplicate.

Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 586/2014.

Astfel, în înțelesul acestui act normativ, concurența neloială reprezintă apelarea la practici comerciale ce contravin principiului bunei-credinţe şi care pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG 12/2014 la L 11/1991 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modconcnelog1214

Prin acest act normativ se interzic, ca elemente de noutate, denigrarea competitorilor, prin orice mijloace, și deturnarea clientelei prin folosirea unor secrete comerciale.

În cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 11/1991, Consiliul Concurenței este organul în măsură să constate și să oblige la încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării, interzicerea practicilor de concurenţă neloială, aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.

Termenul de soluţionare a sesizărilor este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă.

În conformitate cu prevederile OG nr. 12/2014, denigrarea competitorilor, prin orice mijloace, și deturnarea clientelei prin folosirea unor secrete comerciale, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 50.000 de lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice și cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

Totodată, furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de către un inspector al Consiliului Concurenței, refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii sau nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei, în cazul în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, conform legii penale, infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei, în cazul întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, iar în cazul persoanelor fizice – cu amendă de la 500 la 2.000 de lei.

Notă: Prevederile noi privind contravenţiile menţionate anterior se aplică din data de 5 septembrie 2014.

În cele din urmă, cea de-a doua parte a OG nr. 12/2014 anunță constituirea Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale, ca organism nepermanent, din care fac parte Ministerul Finanţelor Publice — de altfel și coordonatorul acestui consiliu –, autoritatea naţională de concurenţă, autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor în domeniul audiovizualului, autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor, autoritatea responsabilă de protecţia proprietăţii industriale și autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu